Search

Arnold Swartland

Ready for new opportunities

Groete!

Groete!

Verwelkoming goeie werksgeleentheid

1

Ek is Arnold Swartland, 35 jaar oud Suid-Afrikaanse Inheemse. Ek is ‘n entoesiastiese, maar tans werkloos ongeskoolde werker wat in Suid-Afrika. Ek is op soek na my matriek vir volwassenes Onderwys gou voltooi. Ek is ‘n skool dropout van die jaar 2000 My vorige skool Hoërskool Grens, Oos-Londen, Suid-Afrika.

Ek is ‘n fan van fotografie, ontwerp, entrepreneurskap en ontwerp. Ek is ook geïnteresseerd in musiek en reis.

Geskikte posisie vir Job:

 • Hotel Kamer Cleaners
 • binnelandse Huishoudster
 • Wagter / Door Bewaarder
 • Binnenshuise Retail Sales Assistant
 • Nie Rekenaar Jobs
 • rak Packers
 • sorteerders
 • materiaal Packers
 • Winkelassistent
 • supermark Helpers
 • plaaswerker
 • sanitasie werkers
 • bewaarder werkers
 • Wagter (gebou)
 • skilders
 • Supermark / Grocery Klerke
 • monteerbaan fabriekswerkers

Toekomsplanne:
1. inskryf vir Volwassenes Matriek (12de Standard)
2. Studie vir binnelandse Designer Diploma
3. Studie vir Event Planner Diploma
4. Studie vir Leerders bestuurslisensie

Ek is op soek na ‘n werksgeleentheid sodat ek my opvoeding kan voltooi en herbou my loopbaan grafiek.  Afrikaans CV

My Mobile Number 0027-810.013.212

E-pos my op arnoldswartland@gmail.com vir enige geskikte geleenthede

Featured post

Greetings!

Greetings!

Welcoming Good Job Opportunity

1

I’m Arnold Swartland, 35 year old South African Native. I’m an enthusiastic but currently unemployed unskilled worker living in South Africa. I am looking to complete my Adult Matric Education soon. I am a school dropout of year 2000. My previous school Hoerskool Grens, East London, South Africa.

I am a fan of photography, designing, entrepreneurship, and design. I’m also interested in music and travel.

Suitable Positions for Job:

 • Hotel Room Cleaners
 • Domestic Housekeeper
 • Watchman / Door Keeper
 • Indoor Retail Sales Assistant
 • Non-Computer Jobs
 • Shelf Packers
 • Sorters
 • Material Packers
 • Shop Assistant
 • Supermarket Helpers
 • Farm Worker
 • Sanitation workers
 • Custodian workers
 • Watchman (Building)
 • Painters
 • Supermarket / Grocery Clerks
 • assembly line factory workers

Future Plans:
1. Enroll for Adult Matric (12th Standard)
2.Enroll for Interior Designer Diploma
3.Enroll for Event Planner Diploma
4.Join for Learners Driving License

I am seeking a job opportunity so that I can complete my education and rebuild my career graph. My English Resume 

My Mobile Number 0027-810013212

Email me on arnoldswartland@gmail.com for any suitable opportunities

Featured post

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑